โลก

ประเทศนี้พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยหนังสือเดินทางวัคซีนโควิด | วีซ่าท่องเที่ยวจะมีให้สำหรับ ‘Vaccine Passport’ สำหรับการเข้าประเทศสเปน

ต่อไป
ข่าว

อเมริกา: ที่ราบที่ปกคลุมไปด้วยเปลวไฟบนท้องฟ้าชิ้นส่วนเครื่องยนต์ตกลงในย่านที่อยู่อาศัย

Back to top button