โลก

Corona: Ruckus สร้างขึ้นเนื่องจากข้อ จำกัด ที่เข้มงวดในประเทศนี้ผู้คนจึงออกไปตามท้องถนน

กรุงเบอร์ลินเมืองหลวงของเยอรมนีเป็นสักขีพยานในการเดินขบวนต่อต้านกฎระเบียบที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา

Back to top button