โลก

ความตึงเครียดระหว่างฝรั่งเศสและตุรกีจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากฝรั่งเศสมีแผนจะสั่งห้ามกลุ่มชาตินิยม Grey Wolves | ฝรั่งเศสดำเนินการครั้งใหญ่ในการต่อต้านตุรกีและความตึงเครียดอาจเพิ่มขึ้น

ฝรั่งเศส

ความตึงเครียดระหว่างฝรั่งเศสและตุรกีคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ฝรั่งเศสประกาศห้ามกลุ่มชาตินิยมพิเศษ ‘Grey Wolves’ ของตุรกี ข้อเสนอในเรื่องนี้จะถูกนำเข้าครม. ในวันพรุ่งนี้

รูปถ่ายไฟล์

Back to top button