วิทยาศาสตร์

พายุสุริยะทำให้เกิดแสงเหนือ Aurora Borealis บนโลก | แสงเหนือ: พายุออกมาจากดวงอาทิตย์อีกไม่นานจะเห็นบนท้องฟ้า

แสงออโรร่าวันนี้

แสงเหนือ: Aurora Borealis สามารถมองเห็นได้เหนืออาร์กติกในซีกโลกเหนือหลังจากที่พายุสุริยะเข้าโจมตีโลก สนามแม่เหล็กของโลกปกป้องเราจากการสูญเสีย

ไฟล์รูปภาพ

Back to top button