โลก

ตำรวจสิงคโปร์ตรวจสอบโพสต์โซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนขบวนการชาวนา | ได้ยินเสียงของเกษตรกรประท้วงในสิงคโปร์รัฐบาลตัดสินใจ

สิงคโปร์

ตำรวจสิงคโปร์ปฏิเสธอย่างรุนแรงที่จะไม่จัดการประชุมทางการเมืองเกี่ยวกับขบวนการชาวนา เจ้าหน้าที่ได้ออกคำเตือนในเรื่องนี้เช่นกัน ในขณะเดียวกันก็มีการตรวจสอบวิดีโอการชุมนุมที่แพร่ระบาดบนโซเชียลมีเดีย

ภาพสัญลักษณ์

Back to top button