โลก

‘สเปรย์ปฏิบัติการด่วน’ มาเพื่อปกป้องโคโรนาซึ่งอ้างโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวบราซิล

มีการเตรียมสเปรย์ชนิดพิเศษเพื่อป้องกันโคโรนาไวรัส สเปรย์นี้สามารถใช้กับหน้ากากได้

Back to top button