โลก

PoK: ครูประท้วงรัฐบาลอิมรานข่านประท้วงปลุกปั่นเรียกร้องให้เพิ่มเงินเดือน

ประชาชนเตือนรัฐบาลอิมรานข่านว่าหากพวกเขาไม่ยอมรับข้อเรียกร้องของเราพวกเขาจะต้องเผชิญกับความยากลำบาก พวกเขาจะลืมการเลือกตั้งทั่วไปด้วย

Back to top button