สุขภาพ

ผู้คนทดสอบ False HIV positive หลังจากได้รับ Corona Vaccine Shot | ผู้คนรายงานว่ามีเชื้อ HIV เป็นบวกหลังจากได้รับวัคซีน Corona ประเทศนี้ได้ยกเลิกคำสั่งซื้อจำนวนมาก

วัคซีนโคโรนา

ผู้ที่ได้รับวัคซีนโคโรนา (Corona Vaccine) ได้รับการตรวจ HIV เป็นบวกเท็จ คนเหล่านี้ไม่ได้ติดเชื้อเอชไอวี แต่รายงานผลการทดสอบเอชไอวีออกมาในเชิงบวก ด้วยเหตุนี้กรมอนามัยของออสเตรเลียจึงยกเลิกคำสั่งซื้อที่มอบให้กับผู้ผลิตวัคซีน

Back to top button