โลก

หนึ่งในคำภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยที่สุดในเดือนเมษายนคือโคโรนาไวรัส | คำที่ใช้มากที่สุดของ Coronavirus, Lockdown และ WFH ในปี 2020 ทราบถึงแนวโน้มของโลก

ไวรัสโคโรน่า

รายงาน ‘Words of Unpresented Year’ ขององค์กร Oxford Languages ​​กล่าวว่าคำอย่าง Lockdown, Work from Home, Support Bubbles ก็ถูกใช้มากเช่นกันในปีนี้ เกิดขึ้น.

คำว่าไวรัสโคโรนาถูกใช้บ่อยที่สุดในโลก …

Back to top button