โลก

Myanmar Coup: Facebook บล็อกเพจของช่องทีวีของรัฐบาล | เมียนมาร์: Facebook ดำเนินการต่อต้านกองทัพบล็อกเพจของสเตททีวีภารกิจเริ่มต้น 22222

ต่อไป
ข่าว

จีนซึ่งใช้ประโยชน์จากชาวมุสลิมอุยกูร์กล่าวว่า ‘เสรีภาพสำหรับเราทุกคนในการดำเนินชีวิตตามแบบของเราเอง’

Back to top button