โลก

Monkeypox ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขทั่วโลก WHO Big ประกาศ | Monkeypox: ภัยคุกคามของ Monkeypox แพร่กระจายใน 60 ประเทศทั่วโลก WHO ได้ประกาศครั้งใหญ่นี้แล้ว

Monkeypox Global Public Health Emergency: ไวรัส Monkeypox แพร่กระจายในกว่า 60 ประเทศทั่วโลก ตอนนี้องค์การอนามัยโลกได้ประกาศครั้งใหญ่เกี่ยวกับโรคนี้ องค์การอนามัยโลกกล่าวว่าความเสี่ยงของการเกิดโรคอีสุกอีใสกำลังเกิดขึ้นทั่วโลก ความเสี่ยงของไวรัสร้ายแรงนี้สูงที่สุดในประเทศแถบยุโรป จากสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่ผิดที่จะบอกว่ามีความเสี่ยงที่ชัดเจนว่าจะแพร่กระจายไปในระดับสากลต่อไป อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงในการรบกวนการรับส่งข้อมูลระหว่างประเทศยังอยู่ในระดับต่ำ จากความเสี่ยงทั้งหมด WHO ได้ประกาศให้โรคฝีดาษลิงเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับโลก

Back to top button