โลก

เบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลได้รับวัคซีน Corona Vaccine Shot | เบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลใส่วัคซีนโคโรนาทางทีวี

ต่อไป
ข่าว

หลังจากให้วัคซีนโคโรนาแล้วพยาบาลที่ให้สัมภาษณ์ทางทีวีก็เป็นลมและเกิดไวรัสขึ้น

Back to top button