โลก

อินเดียไม่เข้าร่วมการอัปเดตล่าสุด rcep ในภาษาฮินดี

RCEP

จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์และสมาชิกทั้งสิบของสนธิสัญญาอาเซียนได้ลงนามในข้อตกลงการค้า RCEP หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคขนาดใหญ่ อินเดียยืนหยัดอยู่ได้

จัดการประชุมครั้งที่สี่เกี่ยวกับหุ้นส่วนเศรษฐกิจมหภาคระดับภูมิภาค

Back to top button