โลก

อินเดียให้ทุนล้านล้านเพื่อฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรม 3 แห่งในเนปาล | อินเดียมอบเงินจำนวน 14.2 ล้านรูปีสำหรับการบูรณะแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม 3 แห่งในเนปาล

ความสัมพันธ์ของอินเดียเนปาล

ตามที่สถานทูตอินเดียอินเดียจะบูรณะวัด Seto Machindranath สร้างธรรมศาลาใน Budhilakantha และอนุรักษ์และพัฒนา Kumari Griha ในเขต Lalitpur

รูปภาพ: Twitter / IndiainNepal

Back to top button