โลก

รัฐบาลเนปาล PM KP Sharma Oli แนะนำให้ยุบบ้าน | การยุบบ้านของเนปาล: PM KP Sharma Oli ของเนปาลแนะนำให้ยุบบ้าน

เนปาล

การยุบสภาของเนปาล: นายกรัฐมนตรีเนปาล KKPP Oli (KP Sharma Oli) ได้แนะนำให้ยุบบ้าน แต่บทบัญญัติในการยุบบ้านไม่อยู่ในรัฐธรรมนูญของเนปาลดังนั้นคำตัดสินของ PM Oli จึงสามารถถูกท้าทายได้ในศาล

นายกรัฐมนตรีเนปาล KKP Sharma Oli (ไฟล์รูปภาพ) | เอื้อเฟื้อภาพ: Reuters

Back to top button