โลก

อังกฤษปรับ Khalsa TV Ltd สำหรับการออกอากาศเนื้อหาที่ปลุกระดมชาวซิกข์ | Khalsa TV ก่อความรุนแรงอย่างหนักในสหราชอาณาจักรเนื่องจากความรุนแรง Ofcom ปรับ 50 แสน

สหราชอาณาจักร

Ofcom ได้ออกแถลงการณ์ในเรื่องนี้ Ofcom เชื่อว่าภาพและสิ่งที่เขียนในวิดีโอที่ออกอากาศทาง Khalistan TV กระตุ้นให้เกิดการกระทำที่รุนแรงต่ออินเดีย เชิดชูผู้ที่เคยทำในอดีตไปพร้อม ๆ กัน

ไฟล์รูปภาพ

Back to top button