โลก

ดีเอ็นเอกับเหตุผลของวิกฤตเศรษฐกิจในศรีลังกา | การวิเคราะห์ดีเอ็นเอ: ศรีลังกาจมน้ำตายในสึนามิทางเศรษฐกิจ! ท้ายที่สุดแล้วประเทศชาติไปผิดอะไรเพราะคน 2 สิบล้านคนกำลังทุกข์ทรมาน

เหตุผลสำหรับวิกฤตเศรษฐกิจของศรีลังกา: ความผิดพลาดครั้งแรกของศรีลังกาคือทำให้เศรษฐกิจของประเทศต้องพึ่งพาเงินกู้จากประเทศอื่น ในปี 2559 ศรีลังกามีหนี้ 46 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งก็คือ 3 แสน 63,000 รูปี แต่ในเวลาเพียง 6 ปีตอนนี้ก็มีมากขึ้นกว่าเท่าตัว จนถึงเดือนเมษายน ศรีลังกามีหนี้สินจำนวน 6.50 แสนล้านรูปี ซึ่งเท่ากับจีดีพีประจำปีของศรีลังกาซึ่งมีมูลค่า 81 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 6 แสนล้านรูปีในรูปีอินเดีย นั่นคือในขณะที่รับเงินกู้ศรีลังกาไม่ได้ดูแลความจริงที่ว่าจะต้องคืนเงินจำนวนนี้พร้อมดอกเบี้ย

จีนเอาเปรียบศรีลังกา

ถ้าเขาไม่สามารถคืนเงินจำนวนนี้ได้ เศรษฐกิจของเขาจะพังทลาย ประเทศอย่างจีนใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนของศรีลังกานี้ ปัจจุบัน จีนมีส่วนแบ่งมากกว่าร้อยละ 10 ของหนี้ทั้งหมดในศรีลังกา ความผิดพลาดประการที่สองที่เกิดขึ้นจากศรีลังกาคือการที่เขากู้เงิน แต่ไม่ได้ใช้เงินกู้นี้ถูกที่ นั่นคือถ้าเขาใช้เงินจำนวนนี้ในเขตอุตสาหกรรมของศรีลังกา ตั้งโรงงานขนาดใหญ่ที่นั่นและสร้างแหล่งรายได้ใหม่ในประเทศ บางทีหนี้นี้คงไม่ทำให้เขาลำบากมากนัก ศรีลังกาไม่มีแหล่งรายได้มากนัก และได้รับรายได้สูงสุดจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ชาและสิ่งทอ

ในปี 2018 รัฐบาลศรีลังกามีรายได้ 5.6 พันล้านดอลลาร์หรือ 44,000 สิบล้านรูปีจากภาคการท่องเที่ยว แต่หลังจากโควิด-19 แหล่งรายได้นี้ก็ถูกล็อกดาวน์เช่นกัน และในปี 2564 รัฐบาลศรีลังกาทำเงินได้เพียง 2,000 รูปีจากภาคส่วนนี้ นั่นคือภาคการท่องเที่ยวซึ่งมีมูลค่า 44,000 สิบล้านรูปีในปี 2018 ได้หดตัวลงเหลือ 2 พันสิบล้านรูปี อุตสาหกรรมชาและอุตสาหกรรมสิ่งทอก็พังทลายเช่นเดียวกัน โดยสรุป ศรีลังกาไม่ได้เพิ่มแหล่งรายได้และยังคงกู้ยืมต่อไป

ครอบครัวราชภักษาทุจริตมามาก

อีกอย่างหนึ่ง เงินกู้ที่นำมาจากประเทศอื่น ๆ ก็ได้รับผลกระทบจากการทุจริตด้วยเช่นกัน ในปี 2558 เมื่อมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในศรีลังกา จากนั้นครอบครัวราชปักษาก็ได้ใช้เงินกู้จากบริษัทจีนในการหาเสียงเลือกตั้ง มันถูกกล่าวหาว่าจีนเองต้องการให้มหินทรา ราชปักษาชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ และนั่นคือสาเหตุที่บริษัทตกลงที่จะให้เงินกู้จำนวนมากแก่ศรีลังกา

นอกเหนือจากนี้ ความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดที่มหินดาราชปักษาทำขณะเป็นนายกรัฐมนตรีก็คือเขายังคงติดกับดักหนี้ของจีนต่อไป ตัวอย่างที่ใหญ่ที่สุดคือท่าเรือ Hambantota ของศรีลังกา Mahinda Rajapaksa ใช้เงินกู้จำนวนมากจากประเทศจีนเพื่อพัฒนาท่าเรือนี้ แต่เมื่อเขาไม่สามารถชำระคืนเงินกู้นี้ได้ เขาต้องเช่าท่าเรือนี้ให้กับจีนเป็นเวลา 99 ปี

ความผิดพลาดครั้งที่สามของศรีลังกาคือไม่เคยพยายามพึ่งพาตนเอง ทุกวันนี้ ศรีลังกาต้องพึ่งพาประเทศอื่นๆ ในด้านเกลือ กระดาษ และแม้แต่เข็มเล็กๆ สำหรับผนึกผ้า สินค้าและบริการส่วนใหญ่ที่ชาวศรีลังกาใช้มาจากภายนอก ตอนนี้จำเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อซื้อสินค้าจากประเทศอื่น ๆ และทุนสำรองเงินตราต่างประเทศกับศรีลังกาใกล้จะหมดลงแล้ว

ศรีลังกามีเงินเหลือเพียง 2 พันล้านดอลลาร์

ปัจจุบัน ศรีลังกามีเงินน้อยกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ กล่าวคือ เหลือเพียง 15,000 รูปีรูปีเป็นสกุลเงินต่างประเทศในรูปีอินเดีย ในขณะที่รายจ่ายหนึ่งปีในการนำเข้าน้ำมันดิบและสิ่งอื่น ๆ อยู่ที่ 91,000 สิบล้านรูปี หากศรีลังกาไม่ได้พึ่งพาประเทศอื่นเพื่อความต้องการของตน ก็คงไม่เกิดสถานการณ์เช่นนี้ในทุกวันนี้ พูดได้เลยว่า..แล้วเขาคงจะดูแลตัวเองได้แม้ในภาวะเศรษฐกิจไม่มั่นคง แต่เมื่อประเทศพึ่งพาการนำเข้าโดยสิ้นเชิง ในสถานการณ์เช่นนี้หากไม่มีการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศก็ตกอยู่ในอันตรายจากความอดอยาก

ทุกวันนี้ ศรีลังกาไม่มีการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่สามารถซื้อน้ำมันดิบ ซื้อก๊าซ ซื้อกระดาษ และซื้อเข็มขนาดเล็กไม่ได้ การพึ่งพาการนำเข้าและหนี้สินจากประเทศอื่นได้สร้างช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างรายได้และรายจ่ายของศรีลังกา การขาดดุลทางการคลังของศรีลังกาอยู่ที่ประมาณ 11 เปอร์เซ็นต์ ความแตกต่างระหว่างรายได้และรายจ่ายเรียกว่าการขาดดุลทางการเงิน

การขาดดุลทางการเงินเพิ่มขึ้นเป็น 11 เปอร์เซ็นต์

เนื่องจากการขาดดุลทางการคลังของศรีลังกาอยู่ที่ 11 เปอร์เซ็นต์ หมายความว่าศรีลังกาต้องใช้เงิน 111 รูปีต่อรายได้ทุกๆ 100 รูปี สิ่งสำคัญคือ รัฐบาลศรีลังกาไม่ได้ใช้จ่ายเพื่อพลเมืองของตนอย่างคุ้มค่าที่สุด แต่รายจ่ายสูงสุดคือการชำระหนี้ ในปี 2020 รัฐบาลศรีลังกาใช้เงิน 70 รูปีจากทุกๆ 100 รูปีในการชำระหนี้

นอกเหนือจากนี้ ยังมีความท้าทายที่ยิ่งใหญ่อีกประการหนึ่งก่อนศรีลังกา ศรีลังกามีเงินเหลือเพียง 15,000 รูปีในทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ ในขณะที่ปีนี้เขาต้องชำระคืนเงินกู้จำนวน 7 พันล้านดอลลาร์นั่นคือ 55,000 รูปีรูปีอินเดีย กล่าวคือ ศรีลังกาไม่มีเงินที่จะชำระหนี้ และไม่สามารถจัดหาน้ำมันเบนซิน ดีเซล ก๊าซ และความต้องการพื้นฐานอื่นๆ ให้กับประชาชนได้

แจกของฟรีจมน้ำศรีลังกา

เหตุผลสำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับชะตากรรมของศรีลังกาก็คือการเมืองของของสมนาคุณ ในปี 2019 เมื่อมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในศรีลังกา ครอบครัว Rajapaksa ของศรีลังกาประกาศว่าหากพรรคของพวกเขาชนะการเลือกตั้ง ก็จะลดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่เรียกเก็บจากสินค้าและบริการในประเทศลงครึ่งหนึ่ง เมื่อตระกูลราชปักษาชนะการเลือกตั้ง ภาษีมูลค่าเพิ่มตามสัญญาก็ลดลงจากร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 8 ทำให้ศรีลังกาสูญเสียจีดีพีร้อยละ 2 นั่นคือ มีบทเรียนสำคัญสามบทเรียนในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้

ประการแรก ในระบอบประชาธิปไตย ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าอำนาจของประชาชน ประการที่สอง ความเด็ดขาดและการทุจริตของรัฐบาลนั้นอยู่ได้ไม่นาน และประการที่สาม อายุของเงินกู้นั้นสั้นมาก

(คุณอ่านข่าวนี้ในเว็บไซต์ภาษาฮินดีอันดับ 1 ของประเทศ Zeenews.com/Hindi)

Back to top button