โลก

การวิเคราะห์ดีเอ็นเอยานอวกาศที่ยืดหยุ่นของ NASA SpaceXs | ยานอวกาศส่วนตัวเป็นครั้งแรกในอวกาศรู้ว่าการเดินทางในประวัติศาสตร์ 27 ชั่วโมงเป็นอย่างไร

ดีเอ็นเอ

ยานอวกาศของ Space-X นี้มีชื่อว่า Re-Silience ในเวลาประมาณ 27 ชั่วโมงมันเสร็จสิ้นการเดินทางจากโลกไปยัง ISS นั่นคือสถานีอวกาศนานาชาติและยานอวกาศลำนี้ได้เข้าร่วมกับ ISS แล้ว ภารกิจนี้มีนักบินอวกาศ 3 คนจากสหรัฐฯและนักบินอวกาศจากญี่ปุ่น 1 คน

Back to top button