โลก

ปากีสถานฟาติมาจินนาห์พาร์ก 759 เอเคอร์ที่จะจำนองโดย Imran Khan Govt For Loan | ปากีสถานล้มละลายตอนนี้จำนองเพื่อรักษา ‘ตัวตน’

ปากีสถาน

ปากีสถานล้มละลายแล้ว เงื่อนไขคือปากีสถานต้องใช้เงินกู้ใหม่จากจีนโดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะชำระหนี้เก่า ในขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญก็กังวลว่าปากีสถานจะไม่ตกเป็นทาสของจีนอีกครั้งเหมือนการปกครองของอังกฤษ

ไฟล์รูปภาพของนายกรัฐมนตรีอิมรานข่านของปากีสถาน

Back to top button