สุขภาพ

เบาหวานในผู้หญิง : ผู้หญิงควรเริ่มตรวจน้ำตาลในเลือดตั้งแต่อายุ 25 รู้สาเหตุ

เบาหวานในผู้หญิง: เบาหวานมีผลต่อผู้หญิงต่างกัน ในอินเดีย ผู้หญิง 1 ใน 10 คนที่มีอายุระหว่าง 35-49 ปีเป็นเบาหวาน ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ผู้หญิงสามารถเริ่มตรวจคัดกรองโรคเบาหวานได้ตั้งแต่อายุ 25 หรือ 30 ปี

Back to top button