สุขภาพ

อาการซึมเศร้า: หากพฤติกรรมของคุณเปลี่ยนแปลงไป แสดงว่าคุณอาจตกเป็นเหยื่อของภาวะซึมเศร้า

อาการซึมเศร้า: บุคคลที่แสดงอาการดังกล่าวควรปรึกษานักบำบัดโรคทันที

Back to top button