สุขภาพ

ผลกระทบ COVID 19: อายุสมองลดลงเหลือ 5 ปีเสี่ยงโรคร้ายแรงด้วย | ผลกระทบจาก COVID-19: อายุสมองลดลงเหลือ 5 ปีเสี่ยงโรคร้ายแรงด้วย

โควิด -19

นอกจากนี้ยังมีการเห็นผลของ Coronavirus ต่อสมอง ตามที่แพทย์ระบุในเวลาต่อ ๆ ไปจะเห็นได้ว่ามีผลต่อสมองในวงกว้าง

ภาพสัญลักษณ์

Back to top button