โลก

Coronavirus antibodies การป้องกันฉุกเฉินทดลองในสหราชอาณาจักร UCLH โดย AstraZeneca Coronavirus: AstraZeneca ได้เตรียมแอนติบอดีใหม่ดังกล่าว Corona จะไม่อนุญาตเป็นเวลาหนึ่งปี

ไวรัสโคโรน่า

New Coronavirus Strain UK: วัคซีนโคโรนาเริ่มถูกนำมาใช้เพื่อจัดการกับกรณีโคโรนาที่เพิ่มมากขึ้นในสหราชอาณาจักรซึ่งตอนนี้ บริษัท ยา Astrazeneca ได้ผลิตแอนติบอดีที่สามารถเป็นโคโรนาได้ทันที (Covid-19) ) จะช่วยคุณและให้คุณปลอดภัยเป็นเวลาหนึ่งปี

ไฟล์รูปภาพ

Back to top button