สุขภาพ

ปัญหาทางเพศที่พบบ่อยสำหรับผู้ชายและผู้หญิง janiye yaun samasyaon ke lakshan aur prakar samp | ผู้ชายและผู้หญิงอาจมีปัญหาทางเพศเหล่านี้รู้วิธีหา

เช่นเดียวกับสุขภาพกายและสุขภาพจิต สุขภาพทางเพศก็มีความสำคัญเช่นกัน แต่ด้วยเหตุบางประการชายหญิงต้องเผชิญกับปัญหาทางเพศ ปัญหาทางเพศบางอย่างพบได้บ่อยในผู้หญิงและผู้ชาย ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัย เนื่องจากอาการเหล่านี้บางอย่างเริ่มปรากฏในร่างกาย หลังจากรับรู้แล้ว คุณสามารถไปพบแพทย์และปรึกษาหารืออย่างเหมาะสมได้

ปัญหาทางเพศคืออะไร? (ปัญหาทางเพศ)
ตามข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของคลีฟแลนด์คลินิกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญพิเศษอายุ 100 ปี ปัญหาทางเพศเป็นปัญหาที่เหตุผลทางร่างกายและจิตใจเป็นอุปสรรคต่อการมีเพศสัมพันธ์ของคุณ เนื่องจากปัญหาเหล่านี้ คุณมีปัญหาในการได้รับความพึงพอใจทางเพศหรือถูกลิดรอน ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการมีปัญหาทางเพศเป็นเรื่องปกติ แต่ผู้คนมักอายที่จะพูดถึงเรื่องนี้ ด้วยเหตุนี้ปัญหาเหล่านี้จึงรุนแรงตามกาลเวลา

อ่านเพิ่มเติม: ผู้ชายที่แต่งงานแล้วใช้สูตรนี้ของหัวหอมและกระเทียม มันวิเศษมาก

ประเภทของปัญหาทางเพศในผู้ชายและผู้หญิง
คลีฟแลนด์คลินิกระบุว่าปัญหาทางเพศส่วนใหญ่มีสี่ประเภทเช่น-
ความผิดปกติในความต้องการ- ในเรื่องนี้ผู้หญิงหรือผู้ชายที่ทุกข์ทรมานจากความใคร่ลดลง
Arousal Disorder – ในผู้หญิงหรือผู้ชายประเภทนี้ไม่สามารถเตรียมตัวสำหรับการมีเพศสัมพันธ์ได้
Orgasm Disorder- ผู้หญิงหรือผู้ชายที่ประสบปัญหาทางเพศประเภทนี้อาจประสบกับความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการบรรลุความสุขทางเพศ
Pain Disorder – ปวดขณะมีเพศสัมพันธ์

อาการของปัญหาทางเพศในผู้ชาย
อาการต่อไปนี้อาจปรากฏในผู้ชายเนื่องจากปัญหาทางเพศ

ความยากลำบากในการแข็งตัวของอวัยวะเพศที่เหมาะสมกับการมีเพศสัมพันธ์ การหลั่งช้าหรือไม่เพียงพอ การหลั่งเร็ว การสูญเสียความใคร่ ความเจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม: หลังจากมีเพศสัมพันธ์แล้ว อย่าทำสิ่งนี้แม้จะลืมไปแล้ว มิฉะนั้นคุณจะเดือดร้อน

อาการของปัญหาทางเพศในผู้หญิง
อาการต่อไปนี้อาจปรากฏในผู้หญิงเนื่องจากปัญหาทางเพศ

ไม่สามารถบรรลุความสุขทางเพศในผู้หญิง ขาดการหล่อลื่นในอวัยวะเพศระหว่างหรือก่อนมีเพศสัมพันธ์ ไม่สามารถผ่อนคลายกล้ามเนื้อของอวัยวะเพศของผู้หญิงเพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ ความต้องการทางเพศลดลง ความเจ็บปวดระหว่างมีเพศสัมพันธ์

ข้อมูลที่ให้ไว้ที่นี่ไม่ได้ใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ใดๆ จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น

Back to top button