โลก

ภัยคุกคามอย่างเปิดเผยของจีน – หากอเมริกาขายอาวุธให้ไต้หวัน …

จีน

จีนกล่าวว่าหากสหรัฐฯเริ่มกระบวนการขายอาวุธขั้นสูงมากกว่าหนึ่งพันล้านดอลลาร์ให้ไต้หวันจะตอบโต้

ไฟล์รูปภาพ

Back to top button