โลก

แม่บ้านใจสลายหลังตบตีสาวอินเดียในสิงคโปร์

ในสิงคโปร์หญิงชาวอินเดียคนหนึ่งสารภาพว่าทรมานโดยอาศัยความช่วยเหลือจากเมียนมา

Back to top button