โลก

Bharat Bansi กลายเป็นหัวหน้ารักษาการของ Red NASA ที่งดงามซึ่งจะทำงานในโครงการนี้ของ Joe Biden

Gorgeous Red ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าหน่วยงานด้านอวกาศของสหรัฐฯโดย NASA เป็นสมาชิกของทีมตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของ NASA โดย Joe Biden ประธานาธิบดีคนใหม่ที่ได้รับการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาและดูแลการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานภายใต้การบริหารของ Biden

Back to top button