สุขภาพ

อาหารสำหรับเด็ก: สมองของเด็กจะทำงานเหมือนคอมพิวเตอร์! ความจำก็จะแข็งแรงด้วย แค่รวมสิ่งเหล่านี้ไว้ในอาหาร

อาหารสำหรับเด็ก: เพื่อให้เด็กมีจิตใจที่เฉียบแหลม สิ่งเหล่านี้ควรรวมอยู่ในอาหารซึ่งบำรุงสมองโดยตรง

Back to top button