โลก

การประท้วงต่อต้านจีนในเนปาลต่อการเยือน Guo Yechau ทูตของจินผิงเดินทางถึงเนปาลต้อนรับการประท้วงผู้คนบนท้องถนนตะโกนคำขวัญต่อต้านจีน

ต่อไป
ข่าว

การฉีดวัคซีน Kovid-19 เริ่มขึ้นในสหภาพยุโรปซึ่งเป็นวันประวัติศาสตร์ในการต่อสู้กับไวรัส

Back to top button