โลก

จะมีการจัดตั้งสถาบันปัญญาประดิษฐ์ในกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียเพื่อทำการวิจัยใหม่ในสาขา AI | สิ่งที่ดูเหมือน ‘เป็นไปไม่ได้’ จะเป็นไปได้ในขณะนี้ประเทศนี้จะเริ่มต้นสิ่งประดิษฐ์รอบใหม่ในปี 2564

รัสเซีย

รัสเซียได้ตัดสินใจจัดตั้งสถาบันปัญญาประดิษฐ์โดยส่งเสริมเทคโนโลยี AI ซึ่งเป็นที่กล่าวถึงมากกว่า ‘เทคนิคการจดจำใบหน้า’ จะจัดตั้งขึ้นในมอสโกซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัสเซียในอีกหนึ่งเดือน ซึ่งจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นรากฐานสำหรับก้าวต่อไปของมนุษยชาติ.

ภาพสัญลักษณ์

Back to top button