โลก

อเมริกาออกคำแนะนำการเดินทางให้กับพลเมืองของตนสำหรับอินเดียปากีสถานและบังกลาเทศ | อเมริกาออก Travel Advisory บอกกับพลเมือง ‘อันตรายในอินเดีย – ปากีสถาน, หลีกเลี่ยงการเดินทาง’

อเมริกา

ในขณะที่อัปเดตคำแนะนำการเดินทางสำหรับสี่ประเทศในเอเชียใต้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯได้บอกกับพลเมืองของตนว่าในปัจจุบันพวกเขาควรหลีกเลี่ยงการไปอินเดียปากีสถานบังกลาเทศและอัฟกานิสถาน การไปยังพื้นที่ที่ติดชายแดนอินเดีย – ปากีสถานอาจเป็นเรื่องอันตราย

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารของ Biden ยังเตรียมที่จะกำหนดคำสั่งห้ามเดินทางไปยังอีกหลายประเทศ

Back to top button