วิทยาศาสตร์

มนุษย์ต่างดาวบนดาวใกล้เคียง 1,000 ดวงสามารถมองเห็นเราได้การศึกษาใหม่ชี้ให้เห็น | ระวัง! มนุษย์ต่างดาวกำลังเฝ้าดูเราจากดาวกว่า 1,000 ดวง

พื้นที่

นักวิทยาศาสตร์ได้ระบุดาวดังกล่าวมากกว่า 1,000 ดวงซึ่งมนุษย์ต่างดาวได้วางไว้บนตัวเรา นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการศึกษาพบดาว 1004 ดวงซึ่งสิ่งมีชีวิตมีแนวโน้มที่จะกำเนิดขึ้นเช่นเดียวกับโลก

ไฟล์รูปภาพ: Getty

Back to top button