โลก

หลุมบ่อลึก 20 ฟุตในที่จอดรถของโรงพยาบาลอิตาลีทางสำหรับผู้ป่วยโควิด -19 ปิดชั่วคราว | หลุมลึก 20 ฟุตในที่จอดรถของโรงพยาบาลของอิตาลีซึ่งเป็นทางสำหรับผู้ป่วยโควิดท์ปิด

อิตาลี

ที่จอดรถของโรงพยาบาลชื่อดังในอิตาลีเริ่มระเบิดและมีการสร้างหลุมจมขนาดใหญ่ที่นั่น สร้างขึ้นในพื้นที่ 2,000 ตารางเมตร (21,527 ตารางฟุต) หลุมลึก 20 เมตร (66 ฟุต) และอยู่ใจกลางที่จอดรถ ด้วยเหตุนี้ถนนไปยังอาคารใกล้เคียงจึงถูกปิดซึ่งผู้ป่วยโควิด -19 อาศัยอยู่

ที่จอดรถในโรงพยาบาล (Twitter)

Back to top button