โลก

เคพีชาร์โอลีนายกรัฐมนตรีเนปาลปลดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก่อนที่เสนาธิการทหารบกจะมาเยือน

เนปาล

นายกรัฐมนตรีเนปาลปลดรองนายกรัฐมนตรีจากกระทรวงกลาโหมแล้ว เขาถูกกล่าวหาว่าบังคับลากกองทัพเข้าสู่ข้อพิพาท ตอนนี้กระทรวงกลาโหมจะยังคงอยู่กับนายกรัฐมนตรีเนปาล KP Sharma Oli

KP Sharma Oli นายกรัฐมนตรีเนปาล (File Photo)

Back to top button