โลก

หากคุณไม่จับมือกันเราจะไม่ให้สัญชาติแก่คุณศาลเยอรมัน | ผู้ลี้ภัยชาวมุสลิมปฏิเสธที่จะจับมือเยอรมนีที่โกรธแค้นจึงทำตามขั้นตอนนี้

ต่อไป
ข่าว

ฝ่ายค้านบอกว่าอิมรานข่านไม่มีสิทธิ์กล่าว – ใช้กองทัพเพื่อซ่อนความล้มเหลว

Back to top button