โลก

จีนโกรธที่ไต้หวันให้การสนับสนุนในอินเดีย Hu Xijin บรรณาธิการ Global Times ขู่ว่าจะแยกรัฐสิกขิม | จีนต่อสู้กับการสนับสนุนของไต้หวันในอินเดียซึ่งเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อสิกขิม

ต่อไป
ข่าว

การเตรียมการสำหรับฤดูหนาว: อินเดียซื้อเสื้อผ้าพิเศษสำหรับทหารที่ประจำการในลาดักห์

Back to top button