โลก

สีจิ้นผิงกล่าวว่าจีนต้องการแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งหมดอย่างสันติ | จีนต้องการแก้ไขข้อพิพาทผ่านการเจรจา: สีจิ้นผิง

สีจิ้นผิง

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขข้อพิพาทผ่านการสนทนาประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้เตือนถึงนโยบายที่จะ ‘ทำให้เศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านอ่อนแอลง’ และกล่าวว่าประเทศที่เข้มแข็งไม่ควร ‘แสดงความเข้มแข็ง’ ต่อประเทศที่อ่อนแอกว่า

ไฟล์รูปภาพ

Back to top button