โลก

ภรรยายาซินมาลิกส์กล่าวว่าปากีสถานควรตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอินเดีย | ตอนนี้มูชาอัลภรรยาของยาซินมาลิกพ่นพิษโดยกล่าวว่า ‘ปากีสถานควรยุติความสัมพันธ์ทางการทูตกับอินเดีย’

Mushaal malik

Mushaal Malik ภรรยาของ Yasin Malik เรียกร้องให้ทุกฝ่ายในปากีสถานแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในประเด็นแคชเมียร์โดยลืมความแตกต่างทางการเมืองและระหว่างกัน เขากล่าวว่าแคชเมียร์เป็นปัญหาสำคัญประการเดียวของรัฐบาลของเอเชียใต้และปากีสถาน

ไฟล์รูปภาพ

Back to top button