โลก

วิดีโอนี้เป็นหลักฐานของการทารุณกรรมผู้ยากไร้ใน PAK ซึ่งกำลังได้รับความนิยมบนโซเชียลมีเดีย | วิดีโอนี้เป็นหลักฐานของการทารุณกรรมความยากจนใน PAK ซึ่งเป็นกระแสบนโซเชียลมีเดีย

ต่อไป
ข่าว

โรคไข้สุกรชนิดใหม่แพร่ระบาดในสุกรของจีนเนื่องจากวัคซีนผิดกฎหมายติดเชื้อ 1,000 ตัว

Back to top button