โลก

วัคซีนรัสเซีย Sputnik V ได้ผล 91.6% ในการทดลองระยะสุดท้ายโดยยืนยันข้อมูลเบื้องต้น | การทดลองวัคซีนโควิด -19 ระยะที่ 1 ของรัสเซียพบว่าประสิทธิภาพมากกว่า 91%: มีดหมอ

โควิด -19

นักวิทยาศาสตร์ระบุว่าในระหว่างการทดลองวัคซีน Sputnik V ไม่มีผลข้างเคียงที่ร้ายแรงของปริมาณวัคซีน (vccine Dose) ต่อผู้เข้าร่วม

Back to top button