โลก

พระราชบัญญัติการแต่งงานของชาวฮินดูเสนอสำเนากฎหมายที่ขาดหายไปในปากีสถานรู้เหตุผล | แผนการต่อต้านชาวฮินดูในปากีสถานอีกครั้งไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนี้หายไป

ไคเบอร์ปัคตุนควา

รัฐบาลปากีสถานได้ผ่านกฎหมายการแต่งงานของชาวฮินดูในปี 2560 เพื่อควบคุมการแต่งงานของชนกลุ่มน้อยชาวฮินดูในประเทศ มีการส่งใบเรียกเก็บเงินเพื่อให้สตรีชาวฮินดูได้รับเอกสารหลักฐานการแต่งงานของพวกเขา

ภาพสัญลักษณ์

Back to top button