โลก

ห้องปฏิบัติการที่ขับเคลื่อนด้วยหุ่นยนต์แห่งแรกเริ่มขึ้นในกรุงอิสลามาบัด ข่าวภาษาฮินดีโลก

ปากีสถาน

ปากีสถานได้เปิดห้องปฏิบัติการที่ใช้หุ่นยนต์ขั้นสูงในอิสลามาบัดโดยร่วมมือกับสหราชอาณาจักรเพื่อเพิ่มการตรวจสอบ Kovid-19 ในประเทศ

รูปถ่ายไฟล์

Back to top button