โลก

เมืองนี้จะมืดเป็นเวลา 2 เดือนตอนนี้ดวงอาทิตย์จะเห็นในปี 2021 Polar Nights: ไม่มีแสงแดดในเมือง Alaska อีก 2 เดือนข้างหน้า

เมือง Utqiagvik

โครงสร้างของโลกแตกต่างจากดาวเคราะห์ดวงอื่นนั่นคือสาเหตุที่มีสิ่งมีชีวิตบนโลก แต่ชีวิตนี้ไม่เหมือนกันทุกที่ คืนที่ยาวนานวันที่ยาวนานที่อื่น บางแห่งฝนตกและบางแห่งแห้ง แต่ในส่วนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาค่ำคืนในฤดูหนาวยาวนานมากจนไม่มีร่องรอยของกลางวันและกลางคืน

ภาพสัญลักษณ์

Back to top button