สุขภาพ

ผลข้างเคียงของยาสูบ : ผู้ใช้ยาสูบควรระมัดระวัง นอกจากโรคมะเร็ง โรคร้ายแรงเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้

เรากำลังบอกคุณว่ายาสูบสามารถเป็นอันตรายถึงชีวิตต่อร่างกายได้อย่างไร และมันทำให้เกิดโรคอะไรบ้าง

Back to top button