โลก

รายงานอ้างการเสียชีวิตของหัวหน้าอัลกออิดะห์อัลซาวาฮิรี

ตามรายงานที่อ้างถึง Arab News Al-Jawahiri เสียชีวิตในอัฟกานิสถาน

Back to top button