โลก

ข้อเสนอผ่านในสภาล่างของแคนาดาเรื่องการสังหารหมู่ชาวอุยกูร์จัสตินทรูโดที่หยุดไม่ได้และรัฐมนตรีของเขา

เสียงในโลกดังขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเทียบกับจีนที่ข่มเหงชาวมุสลิม ข้อเสนอในเรื่องนี้ได้รับการส่งผ่านในสภาล่างของแคนาดา

Back to top button