โลก

KP Sharma Oli ของเนปาลกล่าวว่าจะได้รับดินแดนคืนจากอินเดีย

เนปาล

เคพีชาร์โอลีนายกรัฐมนตรีเนปาลกล่าวว่าเราต้องการสร้างความสัมพันธ์กับอินเดียบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน ที่ซึ่งเราสามารถแสดงความกังวลของเราได้อย่างเปิดเผย ประเด็นที่เราหยิบยกขึ้นมาเกี่ยวกับ Kalapani, Limpiyadhura และ Lipulekh สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลที่แท้จริง

ไฟล์รูปภาพ

Back to top button