โลก

ผู้แทนอินเดียและอเมริกาพบกันที่องค์การสหประชาชาติ | ทูตสหรัฐและอินเดียที่องค์การสหประชาชาติจะทำงานเพื่อสร้างโลกหลายขั้ว

ต่อไป
ข่าว

UN โกรธแค้นผู้ประท้วง 18 คนในเมียนมาร์อินเดียกล่าวว่า ‘ใช้ความยับยั้งชั่งใจแก้ไขปัญหาอย่างสันติ’

Back to top button