โลก

อินเดียที่ UNHRC: แสดงความเคารพสูงสุดต่อเกษตรกรที่ประท้วงยังคงมีส่วนร่วมในการเจรจากับพวกเขา |

ชาวนาประท้วง

Indramani Pandey ตัวแทนชาวอินเดียกล่าวว่าความยุติธรรมและความเป็นกลางควรเป็นจุดเด่นของการประเมินด้านสิทธิมนุษยชน รัฐบาลอินเดียตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มรายได้ของเกษตรกรเป็นสองเท่าภายในปี 2567 จุดมุ่งหมายของกฎหมายเกษตรฉบับใหม่คือเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรเท่านั้นและเท่านั้น

รูปถ่ายไฟล์

Back to top button