โลก

ในฝรั่งเศสมัสยิดแห่งหนึ่งปิดให้บริการหลังจากครูถูกตัดศีรษะ

ฝรั่งเศส

มัสยิดแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในเขตชานเมืองของเมืองหลวงของฝรั่งเศสกำลังจะปิดให้บริการเป็นเวลาหกเดือน หลังจากเหตุการณ์ตัดศีรษะครูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระบวนการปิดมัสยิดแห่งนี้จะเริ่มตั้งแต่คืนวันพุธตามคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศส

ไฟล์รูปภาพ

Back to top button